SPOSÓB DZIAŁANIA

Jak działa rekuperacja?

System wentylacji z rekuperacją polega na usunięciu z pomieszczeń powietrza zużytego i dostarczeniu świeżego, przy jednoczesnym odzysku ciepła.

1. Świeże powietrze pobierane jest z zewnątrz budynku poprzez czerpnię i przechodzi przez kanały wentylacyjne do centrali. Kanałem czerpni zasysane jest do wnętrza rekuperatora, gdzie przechodzi przez filtry, które zatrzymują alergeny, drobiny kurzu oraz pyłki traw i drzew.

2. Równocześnie z takich pomieszczeń domu jak łazienka, WC czy kuchnia zaciągane jest powietrze zużyte, które również kanałami wentylacyjnymi trafia do rekuperatora. Powietrze zużyte, przechodząc przez wymiennik ciepła w rekuperatorze, oddaje swoje ciepło powietrzu dostarczonemu z zewnątrz, nie mieszając się z nim, tylko mijając się w kanalikach wymiennika.

3. Zużyte powietrze wyrzucane jest za pomocą wyrzutni na zewnątrz budynku.  

4. Oczyszczone i ogrzane, świeże powietrze jest nawiewane do pomieszczeń takich jak salon, gabinet czy sypialnia. Ilość powietrza nawiewanego i wywiewanego jest taka sama.