WYMIANA FILTRÓW

Jak często wymieniać filtry?

System rekuperacji wymaga regularnego przeglądu, więc jedną z najważniejszych czynności eksploatacyjnych jest regularna wymiana filtrów wentylacyjnych. Systematyczna wymiana pozwoli zachować sprawność urządzenia znacznie dłużej.

Częstotliwość wymiany filtrów zależna jest od kilku czynników, m.in. od: zanieczyszczenia powietrza dostarczanego do budynku, pory roku lub sposobu użytkowania rekuperatora. Wkłady filtracyjne powinny być wymieniane za każdym razem, gdy na ekranie sterownika pojawi się komunikat o konieczności ich wymiany. Jest to sygnał, że wkład osiągnął maksymalny dopuszczalny stopień zanieczyszczenia i wymagana jest ingerencja użytkownika. W przypadku rekuperatorów, które nie posiadają takiej funkcji, konieczne jest samodzielne kontrolowanie stanu filtrów. Szczególnie ważna jest częsta, nawet comiesięczna, kontrola filtrów w domach, które są nowo wybudowane i nie były jeszcze zamieszkałe. W budynkach już zamieszkałych zaleca się kontrolę czystości filtrów co około 3 miesiące i wymianę po wizualnej ocenie ich czystości.